Chuyến đến nội dung chính

Trong hoạt động HOA SƠN LUẬN KIẾM, 1 người cược 1 người không thì khi thua, người không cược có bị mất COGI không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.