Chuyến đến nội dung chính

Boss bang cấp 3 máu là bao nhiêu và đòn cuối có theo cấp người mở không ạ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.