Chuyến đến nội dung chính

Khi đúc trang bị mà sử dụng trang bị kế thừa thì toàn bộ dòng và % sẽ giữ nguyên hay dòng giữ nguyên và % thay đổi vậy?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.