Chuyến đến nội dung chính

Sau 12 tiếng, tỉ lệ rớt COD và COGI sẽ là 0, cái này áp dụng với tất cả boss hay sao ạ, sau khi treo máy 12 tiếng đi đánh Bạch Hầu hoặc boss Môn phái có bị ảnh hưởng đến việc rơi COGI và COD không, nếu có thì tỉ lệ như thế nào ạ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.