Chuyến đến nội dung chính

Nếu thay đổi bát quái thì cấp bát quái cũ có chuyển sang mới không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.